Säästöjen sijoittaminen

Sijoittaminen tarkoittaa erilaisten omaisuuslajien, kuten esimerkiksi osakkeiden ostamista ja varallisuuden kartuttamista. Sijoittaa voi mm. Osakkeisiin, joukkovelkakirjoihin, arvometalleihin, taiteisiin tai vaikkapa kiinteistöihin. Sijoittamisella pyritään aina joko tekemään voittoa tai säilyttämään varallisuutta riskittömästi.

Sijoittamalla rahasi pörssiin voit saada tuottoa

Yleisin sijoituskohde on pörssinoteeratut osakkeet, jotka ovat pörssinoteerattujen osakeyhtiöiden osuuksia. Sijoituskohteina voivat olla muutkin kuin julkiset osakeyhtiöt, mutta tällaiset kaupat ovat harvinaisempia. Muita sijoituskohteita ovat rahasto-osuudet, kiinteistöt, hyödykkeet ja raaka-aineet. Miksi sitten kannattaisi sijoittaa?

Vastaus on yksinkertainen: vain sijoittamalla voit laittaa rahasi tekemään töitä eteesi!

Kuvitellaan tilanne, jossa sinulla olisi miljoona euroa pankkitililläsi. Jos tämä miljoona euroa vain istuisi pankkitililläsi söisi inflaatio, eli rahan arvon aleneminen siitä vuosikymmenten saatosta ison osan. 

Jos taas sijoittaisit tämän miljoona euroa, niin parhaimmassa tapauksessa voisit tehdä kymmeniä prosentteja voittoa. Sijoittaessa yritykseen, olet oikeutettu myös äänivaltaan eli päätöksentekoihin vaikuttamiseen yrityksessä. Suomessa sijoittamiseen on useita palveluita, yleensä palvelut ovat pankeilla itsellään, mutta esimerkiksi sijoituspalvelu Nordnet tarjoaa ulkopuolista palvelua.

Sijoittamiseen on monia keinoja, yleisin niistä on pankkien talletussijoittaminen. Tämä tarkoittaa rahojen sijoittamista pankkien omalle talletustilille. Pankit tarjoavat tähän erilaisia säästösuunnitelmia. Yleensä rahat ”laitetaan lukkoon” säästämisen ajaksi, joka tarkoittaa sitä, ettei niihin pääse käsiksi.

Toisia talletussijoittamisen muotoja ovat sellaiset sopimukset, jossa kuukausipalkasta lähtee tietty summa heti talletustilille. Jälkimmäinen säästäminen on helppoa siten, että kuukausipalkka laskee, joten koko ”palkan” voi tarvittaessa käyttää. Talletussijoittaminen on siitä hyvä sijoittamisen muoto, että sen riskit ovat todella pienet. 

Vinkkejä sijoittamisen aloittamiseen

Muissa sijoittamisen tavoissa riskit ovat paljon suurempia kuin talletussijoittamisessa. Osakesijoittamisessa on kysymys siitä, että kuluttaja ostaa yrityksen osakkeita. Sijoittaja ostaa siis tietyn osan yrityksestä. Yleensä voittoa osakesijoittamisesta voi kertyä kahdella tavalla: Yritys tekee voittoa ja maksaa näistä voitoista osinkoa, tai yrityksen arvo nousee ja sijoittaja myy osuutensa ostohintaa kalliimmalla.

Härkäiset markkinat tuottavat suuria voittoja

Osakkeita ostetaan tai myydään pörssissä. Sijoittaja ei voi kuitenkaan ostaa kaikkia osakkeita, vain niitä jotka ovat listautuneet pörssiin. Kaikki yritykset eivät listaudu pörssiin. Suoriin osakkeisiin sijoittamiseen liittyy suuria riskejä, sillä sijoittama yritys voi joutua konkurssiin, ja näin sijoitusten arvo myös katoaa. Suoria osakkeita hieman pienempi riski on osakerahastoilla.

Osakerahastoissa sijoitetaan periaatteessa myös osakkeisiin. Kuitenkin rahastoa ylläpitää pankki tai pankkiiriliike. Rahaston hoitaja kerää rahastoon sijoittavilta sijoittajilta varoja, jotka se sijoittaa edelleen osakkeisiin, näillä osakkeilla kasvatetaan rahastoa. Sijoittaessaan rahastoon, sijoittaja ostaa rahaston arvo-osuuksia. Arvo-osuus määräytyy sen mukaan, kuinka paljon rahasto tuottaa.

Sijoittaessaan rahastoihin sijoittaja luottaa siihen, että rahastoa hoitavat henkilöt tekevät hyviä päätöksiä. Rahastot ovat siitä hyvä sijoituskohde, että ne on ”jaettu” salkun sisällä. Esimerkiksi jos jokin salkun osake menee konkurssiin, ei koko rahasto menetä sen johdosta arvoansa. Riskit ovat pienemmät, kun sijoitetut osakkeet ovat jaettu omiin osiin. 

Sijoittaminen ei ole arpapeliä. Helsingin pörssin (OMXH) odotusarvo sijoitetun pääoman kasvamiselle tai pienenemiselle on noin 7 % vuosuttaista tulosta (Lähde: Nordnet.fi). Se on aika hyvin. Tutkimusten mukaan, keskimäärin kymmenessä vuodessa voi odottaa sijoituksen arvon tuplaantuvan, sijoittamalla hajautetusti pörssiin. Suosituimpia ja hajautuksen puolesta turvallisimpia sijoituskohteita 2020-luvulla on pörssinoteeratut indeksirahastot eli ETF:t. Ne ovat maailman pörssi-indekseistä koottuja sijoitusrahastoja, joita voi ostaa osakkeiden tapaan.