Asumismuodot joilla voi säästää

Missä kannattaa asua

Asumismuotoja on monenlaisia. Niille olennaista on se, että ne kaikki sopivat eri tilanteisiin. Tilanteet voivat vaihdella taloudellisesta tilanteesta niin sosiaaliseen tilanteeseen. Ei ole esimerkiksi järkeä asua vuokralla, kun olisi kaikki edellytykset ostaa oma omistusasunto.

Yleensä tavallinen kaava onkin, että esimerkiksi opiskeluaika asutaan vuokralla, ja kun ollaan päästy työelämään ja saatu tasaiset tulot, voidaan ottaa asuntolaina ensimmäistä asuntoa varten. Tällaiselle kaavalle onkin esimerkiksi pankkien toimesta ASP eli asuntosäästöpalkkiotilejä. Tileille talletetaan useiden vuosien ajan rahaa, joka kasvaa korkoa. Tämä ASP-tilin raha voidaan käyttää asunnon maksamiseen ja isommalla ASP-tilillä saa myös suurempaa lainaa.

Asumisoikeusasunto

Asumisoikeusasunto on varmasti yksi harvinaisempia asumismuotoja. Siinä perustetaan kiinteistön omistajan ja kiinteistön muuttajan välillä sopimus. Oikeuden saaja maksaa kiinteistön omistajalle asumisoikeusmaksua tavallisen vuokran lisäksi. Asumisoikeusmaksu on tavallisesti n. 15 prosenttia asunnon hankintahinnasta. Kunnossapidosta vastaa asunnon omistaja, kuitenkin asukas voi tehdä kunnossapito- ja korjaustöitä ilman, että hänen täytyy ilmoittaa vuokraisännälleen, eli kiinteistön omistajalle.

Asumisoikeus on tehty alueille, joissa on vaikea löytää asuntoa. Yleisesti asumisoikeuden saa järjestysnumeron perusteella, jota haetaan kunnan asuntotoimistosta. Ainoastaan asuntoa todella tarvitsevat saavat asumisoikeuden.

Asunto-osake eli omistusasunto kerros- tai rivitalossa

Kerrostalossa omistusasunto tarkoittaa sitä, että yksityishenkilö ostaa asunnon itselleen. Tällöin vuokraa ei tarvitse maksaa, tosin yleensä kuukausittain joudutaan maksamaan vastiketta. Vastikkeen avulla taloyhtiön menot katetaan. Taloyhtiö ylläpitää rakennuksia ja varoja käytetään myös esimerkiksi remontteihin ja yhteisiin hyödykkeisiin. Yleensä omistusasunnon hankinta on ihmisen suurimpia yksittäisiä hankintoja.

Asunnon kunnosta kannattaa siis pitää todella hyvää huolta. Taloyhtiössä esimerkiksi asuntojen remontista ja muusta toiminnasta päätetään yhtiökokouksella. Omistusasuntojen omistajat käyttävät kokouksissa päätösvaltaansa ja näin voivat vaikuttaa taloyhtiönsä asioihin.

Omistuasunnossa asuminen

Omistusasunossa asuminen saattaa kannattaa joissakin tapauksissa

Uusi asumismuoto eli osaomistusasunto syntyi 1980-luvulla. Sillä tarkoitetaan asumismuotoa jossa asukas ostaa tietyn osuuden asunnosta itselleen, myöhemmin tämä voi kuitenkin ostaa koko asunnon. Asukas asuu ensin normaaliin tapaan asunnossa vuokralla, vuokrasopimus on määräaikainen ja se sovitaan vuokraisännän kanssa. Määräajan jälkeen asukas voi halutessaan ostaa koko asunnon itselleen.

Määräaikainen vuokrasuhde on yleensä 5 vuotta, tämän aikana vuokraisäntä arvioi yleensä vuokralaisen kelpoisuutta ostaa asunnon osuutta. Vuokrasuhde voi kuitenkin olla enintään 12 vuotta. Määräajan jälkeen, tai silloin kun vuokraisäntä näkee tämän sopivaksi, voi asukas ostaa enimmillään 49 prosenttia omistusosuutta asuntoon. Tällä mahdollistetaan se, että pääasiallinen päätösvalta asunnosta on silti vuokraisännällä. Jos myöhemmin asukas halutessaan voi lunastaa asunnon itselleen.

Vuokralla asuminen

Vuokralla asuminen on varmasti yleisin asumismuoto. Siinä asukas maksaa kuukausittaisen asumisoikeuden eli vuokran vuokraisännälle eli kiinteistön omistajalleen. Joskus vuokraan kuuluu vesi- ja sähkömaksut, joskus taas ei. Vuokraisännän vastuulla on asunnon ylläpito aja huolto. Yleisesti ottaen vuokraisäntä ja vuokralainen ovat yksityishenkilöitä jotka solmivat sopimuksen keskenään, kuitenkin kunnan tarjoamia vuokra-asuntoja on myös.

Mikä asumismuoto on tehokkain säästäjälle?

Vastauksia on monia, mutta yleisesti ottaen kaikista halvimmaksi tulee varmasti vuokra-asunto kaupungin syrjäisemmältä seudulta. Vuokrat vähemmän asutuilla ja halutuimmilla alueilla ovat useimmiten 20-30 % halvempia kuin kaupunkien keskustoissa.

Omakotitalo voi vaikuttaa halvemmalta, mutta velka, kustannukset ja mahdollinen tappio myyntivaiheessa on todistettu ilmiö Suomessa. Vanhat, halvat omakotitalot menevät pahimmillaan 50 % alle rakennusvaiheen markkinahinnan kaupaksi.